O nas

CrowdConnect.pl jest częścią
Grupy Kapitałowej INC 

CrowdConnect.pl to platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu, prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A.

Na platformie prezentowane są informacje o ofertach publicznych o wartości do 1 mln EUR prowadzonych przez małe i średnie spółki, które docelowo mają być notowane na rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferty te nie wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. W ramach platformy wyróżnia się dwie sekcje - #wdrodzeNaNewConnect, gdzie prezentowane są oferty spółek zamierzających zadebiutować w obrocie giełdowym w perspektywie dwunastu miesięcy oraz #StartupZone, w ramach której swoje oferty prezentują spółki na wczesnych etapach rozwoju, o wysokim potencjalne wzrostu i podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, których akcje docelowo mają zostać wprowadzone na rynek NewConnect na przestrzeni 2-3 lat.

Zgodnie z art. 72 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prezentowanie informacji o ofertach papierów wartościowych wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej – Dom Maklerski INC S.A. posiada licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego numer decyzji DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012.

Dom Maklerski INC S.A. działa w ramach grupy kapitałowej INC. Notowana na głównym parkiecie GPW w Warszawie, INC S.A. ma ponad 20 lat historii. Grupa Kapitałowa INC skupia spółki doradcze i inwestycyjne, działające na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

INC S.A. była wielokrotnie nagradzana jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2018 roku została laureatem nagrody specjalnej GPW za największą liczbę spółek wprowadzonych w historii rynku NewConnect. INC S.A. wprowadziła na rynek NewConnect akcje 53 spółek, a jej klienci pozyskali łącznie ponad 3 mld PLN kapitału z emisji akcji i obligacji.

Spółka notowana na rynku GPW od 2006 roku. Autoryzowany Doradca na NewConnect i Catalyst oraz AeRO (BVB)

Fundusz preIPO notowany na giełdzie w Bukareszcie (rynek AeRO)

Spółka posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

Kapitał pozyskany przez
klientów INC
na NewConnect:
0 mln PLN
Kapitał pozyskany przez
klientów GK INC
na rynku głównym:
0 mln PLN
Kapitał pozyskany przez
klientów INC
na AeRO:
0 mln PLN
Liczba wprowadzonych
spółek na rynek
NewConnect:
0

Zespół

Paweł Śliwiński

Prezes Zarządu

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu

Kamil Gemra

Wiceprezes Zarządu

Piotr Zygmanowski

Wiceprezes Zarządu

Marcin Kaczmarek

Dyrektor Działu Sprzedaży

Albert Trąpczyński

Makler Papierów Wartościowych

Sebastian Trębicki

Dyrektor Działu Sprzedaży

Katarzyna Pankowska

Specjalista ds. compliance

Jacek Skrzypczak

Makler Papierów Wartościowych